Forside

Til ejere og beboere

Ejerforeningen 10. april 1946

Vendsysselgade 24-26

9000 Aalborg                                                                     Aalborg, tirsdag den 6. februar 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Tid:            Onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.00

Sted:          Mødelokalet i kælderen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning for det forløbne år
 3. Regnskab og revisors påtegning
 4. Bestyrelsens og medlemmernes forslag
  • Bestyrelsen forslår at fællesudgifterne sættes op med 100 kr. om måneden til 950 kr. Dette skyldes generelle stigninger på udgifterne samt et ønske om en større opsparing til vedligeholdelse af ejendommen (herunder maling af opgangene)
  • Andre indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse og suppleant, på valg er
  • Bestyrelse:
   • Helga Bøgeskov, 26, 3. th.
   • Helle Falk, 26, st. tv.
   • Der mangler herudover 1 bestyrelsesmedlem for at være fuld bestyrelse på 5.
  • Suppleant:
   •  Der mangler 1-2 suppleanter
 6. Valg af revisor, på valg er
  • Peter E. Petersen
 7. Eventuelt
  • Arbejdslørdag forventes fastsat til lørdag den 5/5.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsens formand Ruben Nielsen, Vendsysselgade 24, 2.th., 9000 Aalborg (rkn@stofanet.dk) senest onsdag den 28. februar (jvf. Vedtægternes § 15).

Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer (lejlighedsejerne), disses husstande og beboere i lejlighederne. Kun foreningens medlemmer har stemmeret. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et myndigt ikke medlem.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2018

Regnskab 2017

Budget 2018

——————————————————————————————————————————————

Velkommen

Vi vil gerne byde dig velkommen til denne hjemmeside for Ejerforeningen Vendsysselgade 24-26, som har eksisteret siden d. 10. april 1946.

På denne hjemmeside håber vi, du finder al den information, du  har brug for om ejerforeningen. Skulle det ikke være tilfældet, er du velkommen  til at kontakte bestyrelsen.

Vi har også samlet det vigtigste information i en velkomstfolder som du kan se her:

Velkomstfolder

God fornøjelse!

Hent Adobe Reader