Forfatterarkiv: admin

Arbejdslørdag d. 5. maj 2018

Tid:            lørdag d. 5. maj 2018 kl. 10.00 – 14.00 (eller når vi er færdige med opgaverne)

Sted:          Kælderen

Da det nu er 1½ år siden der har været afholdt arbejdslørdag, er der den del opgaver der trænger til at blive udført. Bestyrelsen indkalder derfor til arbejdslørdag.

Deltagelse

Der skal deltage minimum 1 person fra hver lejlighed. Det er op til den enkelte ejer/lejer at få aftalt hvem og hvor mange der deltager fra den enkelte lejlighed.

Hvis man ikke møder op til arbejdslørdagen, vil der blive opkrævet 500 kr. i næste måneds opkrævning af fællesudgifter. Er man forhindret i at møde op d. 5. maj men gerne vil slippe for opkrævningen på de 500 kr. skal man maile til rkn@stofanet.dk og byde ind på en opgave som skal være løst inden den 5. maj – ellers opkræves de 500 kr.

Opgaver

 1. Diverse oprydning i kælder (affald og henstillede genstande på lossepladsen)
 2. Rengøring af vaskekælder og tørrerum (herunder rengøring af maskiner)
 3. Rengøring/vask af kælder (trapper og gulve)
 4. Puds vinduer i kælder
 5. Etablering af cykelstativer i kælderrum
 6. Bortskaf cykler, hvor seddel ikke er fjernet
 7. Rengøring/vask af opgange (trapper, vægge og gelænder)
 8. Puds vinduer i opgange
 9. Fej/rengør og fjern ukrudt gårdareal
 10. Fej/rengør og fjern ukrudt foran huset
 11. Ryd op i ”vores” del af garageanlægget (genstande på genbrugsplads)
 12. Nedstøbning af pullerter til parkeringsforbud foran containere
 13. Nedtagning af ”tørrestativ” i gården og pudsning af huller i mur
 14. Eventuelle opgaver – har man forslag til opgaver så mail dem til rkn@stofanet.dk

Cykler

Der er sat en seddel på alle cykler i kælderen samt udenfor. I bedes fjerne sedlen næste gang i bruger cyklen.

Hvis sedlen forsat sidder på cyklen den 5. maj til arbejdslørdagen vil cyklen blive fjernet!

Genstande der står i kælderen udenfor jeres kælderrum

Genstande der står i kælderen udenfor jeres kælderrum, vil blive smidt ud medmindre I har sat tydeligt navn og lejlighedsnummer på.

Husk derfor enten at sætte tingene i jeres kælderrum eller få sat tydeligt navn på!

Forplejning

Der vil være øl/vand og chips/slik til de fremmødte.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Opgaver der kan bydes ind på hvis I er forhindret den 5. maj:

Opgave Lejlighed
Rengøring af vaskekælder inkl. maskiner
Rengøring af tørrerum
Rengøring og støvsugning ”møderum”
Vask gulv i kælderen ½ fra nr. 24
Vask gulv i kælderen ½ fra nr. 26
Puds vinduer i kælderen
Vask trapper og gelænder i opgang nr. 24
Vask trapper og gelænder i opgang nr. 26
Puds vinduer i opgang nr. 24
Puds vinduer i opgang nr. 26
Fej/rengør og fjern ukrudt gårdareal
Fej/rengør og fjern ukrudt foran huset
Ryd op i ”vores del” af garageanlægget

Mail til rkn@stofanet.dk og byd ind på en opgave også hvis I har forslag til andre opgaver der skal løses.