Vandmålere

Individuel målere til måling af forbruget af varmt vand.

I bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling §6 stk. 2 står der: I bestående bebyggelse skal der inden den 31. december 2016 installeres målere til måling af forbruget af varmt vand i den enkelte bolig- eller erhvervsenhed, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.

Bestyrelsen har indhentet tilbud på installation af henholdsvis målere til varmt vand og til varmt og koldt vand. På grund af udformningen af rørinstallationerne i ejendommen skal der anvendes 3 målere til varmt vand og 3 målere til koldt vand (1 i køkken og 2 i badeværelse).

Bestyrelsen har på baggrund af eksemplet i vejledningen til bekendtgørelsen udarbejdet beregninger på rentabiliteten ved henholdsvis installation af målere på varmt vand og på varmt og koldt vand. Beregningerne er udarbejdet ud fra ”fri adgang til rørinstallationerne”. Det vil sige uden indregning af udgifter til nedbrydning og genetablering af evt. inddækninger mv., samtidig er der taget udgangspunkt i den højst forventelige besparelse på vandforbruget.

Begge beregninger viser et negativt resultat, hvilket betyder, at det ikke umiddelbart er omkostningseffektivt. Dette skyldes hovedsageligt et højt antal målere, forholdsvise lave udgifter til opvarmning af vand i Aalborg Kommune, samt et forholdsvist lavt vandforbrug i ejendommen i forvejen,

Generalforsamlingen den 9. marts 2017, har derfor vedtaget, at der ikke installeres individuelle målere på hverken koldt eller varmt vand på nuværende tidspunkt, men det vil løbende blive vurderet om der sket er ændringer i lovgivning mv. som vil kunne ændre på resultatet.

Bekendtgørelse om individuel måling

Vejledning individuel måling

Værd at vide individuelle vandmålere

Beregning af rentabilitet installation vandmålere – varmt

Beregning af rentabilitet installation vandmålere varmt og koldt