Postkasser

Postkasser

Der er etableret postkasseanlæg som er muret ind i væggen udenfor hver opgangsdør.

Er der brug for en ny nøgle / ekstranøgle kan du henvende dig til formanden. Det er muligt at kode postkassenøglen sammen med hoveddørsnøglen. Dette kræver et skift af lås i hoveddøren til seks stift Ruko (magen til postkassenøglen). Hvis dette ønskes foretages dette for egen regning ved henvendelse til byggemarked eller nøglemager.

Hvis der skal ændres navn på postkassen kontaktes formanden. Man må ikke selv begynde at klistre/overstrege eller på anden måde ændre på navnene, da vi har oplevet at det kan resultere i ødelagte fronter på postkaserne.

Hvis man ønsker at tilmelde sig net tak til reklamer ordningerne tilmelder man sig via http://www.postnord.dk/modtag/nej-tak. Det udleverede klistermærke skal sættes på postkassen jf. de i ordningen beskrevne regler. Husk at fjerne mærket hvis I melder jer ud af ordningen igen.