Stofa TV/Internet

TV

Ejerforeningen har indgået fælles aftale med Stofa / AN-TV om levering af tv-signal for hele ejendommen. Den indgåede fælles kontrakt gælder dermed for alle 20 lejligheder. Det betyder at det er ejerforeningen som står som ejer af tilslutningerne, hvilket betyder:

  • At I ikke kan sælge eller overdrage tilslutningen til andre
  • At I ikke kan flytte tilslutningen med jer hvis I flytter
  • At I ikke må tage stikket ned af væggen eller på anden hvis fjerne tilslutningen.

Pakkevalg

Den enkelte lejlighed har mulighed for frit at vælge mellem de af Stofa / AN-TV udbudte pakkeløsninger (pakke 1-3) og/eller frit valgs løsningen med individuelle kanaler. Der er alternativt mulighed for helt at frasige sig tv løsningen fra Stofa.

Det er vigtigt at påpege, at den indgåede fællesaftale stadig er gældende, der er alene tale om at den enkelte ejer/lejer kan fravælge tv-løsningen så længe man ønsker dette. Ved et ejer / lejerskifte skal der på ny tages stilling til valg af pakke eller fortsat fravalg.

Ejerskifte

Ved et salg af en lejlighed er det vigtigt at bestyrelsen i ejerforeningen får besked om ejerskiftet. Det kan ske til rkn@stofanet.dk med angivelse af ny ejers navn (og evt. adresse hvis ejer ikke er beboer i lejligheden) samt overtagelsesdatoen. Herefter sender bestyrelsen besked til Stofa, der sørger for udsendelse af føromtalte brev.

Lejerskifte

Hvis der sker et skifte af lejere i en udlejet lejlighed er der ejerens (udlejers) ansvar at få meldt ind til Stofa, at der er sket et skifte af lejer i den pågældende lejlighed. Herefter sørger Stofa for udsendelse af føromtalte brev til den nye lejer. Det er vigtigt at påpege at Ejerforeningen ikke på nogen måde er blandet ind i et skifte af lejere.

Hvis du er lejer

Uden at kende den enkelte lejers kontrakt med den enkelte udlejer vil vi I bestyrelsen opfordre den enkelte lejer til at kontakte sin udlejer før man eventuelt vælger at opsige sit abonnement ved Stofa, således at udlejer og lejer er enige i at dette er i orden.

Internet

Internet er ikke omfattet af fællesaftalen. Der er derfor frit valg af leverandør af internet og ejerforeningen er ikke på nogen måde blandet ind i valg af internetudbyder.

2013 Pakkevalgsbrev AN-TVkoll inkl udmeldelse og vilkår

Mail fra Stofa

Stofa – AN-TV

AN-TV hjemmeside

Stofa Hjemmeside