Vaskekælder

Faciliteter

Ejerforeningen har opsat to vaskemaskiner og to tørretumblere i vaskekælderen, som er til fri afbenyttelse for beboerne i Ejerforeningen. I vaskekælderen er der en reservationstavle, som skal benyttes via de tilhørende magneter med dit lejlighedsnummer. Husk at reservere maskinerne og overhold tiderne, så alle kan vaske på de reserverede tider.

Der er også tørrerum, hvis man ikke ønsker at anvende tørretumbler. Tøj bedes taget ned, når det er tørt, så alle har en mulighed for at benytte pladsen. Til brug i vaskekælderen forefindes 6 store kurve til vasketøj – disse tilhører fællesskabet og har plads i vaskerummet. Kurvene må ikke fjernes. Til hver lejlighed findes der i vaskekælderen en kurv til sæbe og lign.

Booking af maskinerne

Fremgangsmåden for booking

  • I har alle fået 8 magneter (i 4 forskellige farver) med jeres lejlighedsnummer på
  • Der er en tavle for hver maskine (4 i alt) og hver maskine og tavle er markeret med en farve svarende til farven på magneterne
  • Når I vil booke en maskine så finder i jeres magnet(er). (Med jeres lejlighedsnummer på) og sætter den/dem på den tavle der hører til den maskine i vil booke (farven på magneten skal passe til farven på tavlen og på farven på maskinen) – Hvis I kan holde jer indenfor 3 timer skal I anvende 1 brik, mens I skal bruge to brikker hvis I ikke kan holde jer inden for de 3 timer. Der er dermed mulighed for at booke maskinerne op til 6 timer i streg.
  • Når I har vaske/tørret tager I magneten/magneterne af tiden på tavlen

Det er vigtigt, at I altid anvender denne fremgangsmåde. Især er det vigtigt at I ikke sætter den sidste vask over, hvis I kan se at I går ud over jeres tid og ind i den næste der har booket.

Det er også vigtigt at I husker at fjerne brikken(erne) fra tavlen så snart I er færdige med at vaske, dermed kan øvrige brugere se at maskinen er ledig og dermed sætte den næste vask i gang. Dermed undgår vi eventuel spildtid.

Hus at bruge jeres egne brikker, på den måde kan man altid se, hvem der er ved at vaske og i det tilfælde at maskinerne står ubrugte selvom, der er sat en brik på tavlen kan man rette henvendelse til vedkomne og spørge om maskinerne faktisk er ledige.

Hvis der er nogen, der mangler en enkelt magnet/vaskebrik kan man rette henvendelse til Ruben Nielsen, Vendsysselgade 24, 2. th., rkn@stofanet.dk for at få udleveret nye.

Vedligehold af maskiner og vaskekælder

Vaskemaskiner / Tørretumblere

Vi vil i bestyrelsen opfordre til at man behandler maskinerne pænt og at man tænker over hvad der puttes i maskinerne. Der er tale om helt almindelige husholdningsmaskiner ikke industrimaskiner!

De maskiner vi har i kælderen har en maksimal vaskevægt på 6-7 kg. det vil sige at det man putter i maskinen maksimalt må komme til at veje 6-7 kg. I våd tilstand. Det vil sige at man inden man putter noget i maskinen lige skal tænke ved sig selv – ”hvor tungt bliver det her når det er gennemblødt” – hvis svaret er at det nok bliver tungere end de 6-7 kg. så skal man ikke putte det i maskinen men finde alternativ måde at få det vasket på.

Generelt vil vi opfordre jer til at hvis I er i tvivl om noget så tjek brugsanvisningen på maskinerne (de ligger under bordet) og tjek vaskeanvisningerne på tøjet/det der skal vaskes så I sikrer jer at det hele burde kører uden problemer, og ellers som sagt behandl maskinerne pænt, herunder at I jævnligt renser sien og rengør sæbeskuffen på vaskemaskinerne samt rengør fnugfilteret på tørretumblerne og holder selve vaskekælderen pæn og ren.

I tilfælde af at maskinen skulle være gået i stykker, står med en fejlmeddelelse eller på anden vis gør noget den ikke skal så skal I kontakte et bestyrelsesmedlem således at vi kan få set på problemet og eventuelt tilkaldt en reparatør – I skal ikke bare forlade maskinen og overlade problemet til en anden!

Vasketøjsbaljer

Det er meningen med disse baljer at de skulle være til rådighed i vaskekælderen så man kan flytte med vasketøjet når det skal ind og ud af vaskemaskiner/tørretumblere og ind i tørrerum mv. Det er også i orden at man bruger disse baljer til at transportere vasketøj fra sin lejlighed og ned i kælderen og tilbage igen.

Det er ikke hensigten at I kan tage en balje med op i lejligheden og dermed have den fast til at stå som vasketøjskurv hos jer selv. Når I har fået jeres vasketøj op i lejligheden skal man aflevere baljen igen i kælderen med det samme så den næste i køen også har en balje til rådighed.