Affaldshåndtering

Håndtering af affald

Affaldsskakterne

har været lukket i mange år og må Ikke benyttes.

Husholdningsaffald – Sortering af affald

Aalborg Kommune har etableret affaldssortering, der kan læses mere om ordningen her: http://www.retænk.dk/

Øvrig information om affaldshåndtering i Aalborg Kommune kan findes på følgende hjemmeside:  Aalborg Renovation

Det er dermed meningen at pap/papir, glas, plast, metal og elektronik/batterier skal sorteres fra og afleveres i de containere/bobler, der er opstillet i gården og/eller ved Brugsen til de enkelte typer af affald.

Øvrigt almindeligt husholdningsaffald skal afleveres i de “normale” containere i gården.

Alt andet affald

Alt andet affald end husholdningsaffald skal man stadig selv aflevere på genbrugspladsen eller benytte Aalborg Kommunes bestillerordning som du kan læse mere om her: Bestillerordning

Hvis man ikke selv har mulighed for at aflevere sit affald på genbrugspladsen, og det ikke kan blive afhentet via bestillerordningen, må man få venner, bekendte, forældre, udlejere eller venlige naboer til at aflevere det for sig.

Mulighed for midlertidig opbevaring

Har man noget der ikke umiddelbart skal smides ud og det ikke kan være i jeres eget kælderrum så kan man midlertidig sætte det ude i selve kælderarealet – men I skal sørge for, at det ikke står i vejen så andre f.eks. ikke kan komme i deres kælderrum og I skal sætte tydeligt navn på tingene, så man ved hvem det tilhører.

Ting der står i kælderen uden tydeligt navn vil blive smidt ud

Har man brug for midlertidig at sætte noget affald ud i rummet i gården kan nøgle lånes hos Ruben Nielsen, Vendsysselgade 24, 2. Th.