Gårdrenovering

2015

Så prøver vi endnu engang at sende en ansøgning til Aalborg Kommune om gårdrenovering.

Ansøgning

Bilag

Vi har desværre igen fået afslag fra Aalborg Kommune på vores ønske om en gårdrenovering –

Afslaget her gengiver herunder:

Kære Ruben Nielsen

By- og Landskabsudvalget har d. 15. august drøftet indstillingen vedrørende friarealforbedring i Samsøgadekarréen.  Desværre er udvalget ikke indstillet på at imødekomme ansøgningen, og der bliver således ikke afsat penge i næste års budget.

Begrundelsen for at udvalget har besluttet ikke at fremme dette projekt er, at  Aalborg Kommunes byfornyelsesramme i disse år anvendes til andre formål (forfaldne huse på landet).

Vi håber, at I på anden måde kan få gennemført jeres projekt, ellers må I jo prøve, om der om et par år vil være politisk opbakning til friarealer?

Med venlig hilsen

Aalborg Kommune
By- og Landskabsforvaltningen
Plan og Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 99312000
www.aalborgkommune.dk