Definition og opgaver Ejerforening

Hej Alle

Det er blevet nødvendigt at præciserer nogle forhold i forhold til ejerforeningens og bestyrelsens opgaver og forpligtelser.

I bor alle i ejendom bestående af i alt 20 privat ejede ejerlejligheder. En stor del af disse lejligheder er udlejet af ejeren af den enkelte ejerlejlighed. De af jer der ikke ejer den lejlighed i bor i, bor derfor til leje ved en privat udlejer.

Der er derfor ikke tale om at I bor i en almen boligforening – I skal derfor være klar over følgende:

 • Ejerforeningen er ikke ansvarlig for udlejning eller drift af den enkelte lejlighed – det er den enkelte ejer/udlejer.
 •  Ejerforeningen er ikke ansvarlig for vedligeholdelse af det indvendige af den enkelte lejlighed (herunder vinduer og indvendige/udvendige døre)
  •  Der er ikke ansat en vicevært/varmemester, hvilket betyder at:Der er ikke ansat nogen til at rydde op efter jer.
  • Der er ikke ansat nogen til at vedligeholde og rengøre fællesarealer mv.
  • Der er ikke ansat nogen til at udskifte og vedligeholde f.eks. vaskemaskiner, lamper mv.
  • Der er ikke ansat nogen som I kan ringe til hvis der skal bores huller, renses vandhaner, skiftes lås eller på anden måde laves arbejde  / reparationer i jeres lejlighed. (Dermed ikke sagt at jeres naboer ikke vil hjælpe, hvis I mangler en hånd til et eller andet hvis I spørger jer for)
  • Ejerforeningen ejer ikke noget værktøj, støvsugere eller andet som I kan låne eller få nogen til at komme med. I må selv købe det værktøj I skal bruge (eller evt. spørge en nabo, om man kan låne).

Det vil sige at hvis der er noget der er i stykker eller på anden hvis skal laves skal I skelne mellem om det er noget der vedrører det indvendige af jeres lejlighed (herunder også vinduer og både indvendige og udvendige døre) eller om det er noget der vedrører det udvendige af ejendommen og fællesarealer.

Hvis der er tale om noget der er i stykker eller på anden vis skal laves i forbindelse med noget, der tilhører jeres egen lejlighed, herunder døre og vinduer i lejligheden, egne hvidevarer, vaske, wc, vandhaner, afløb, kloak, opsætning af diverse lamper, møbler mv. (herunder boring af huller) er det ejerforeningen uvedkommende og udgiften påhviler jer selv (eller hvis I bor til leje jeres udlejer). Samtidig må I enten selv stå for at få det gjort (evt. via en håndværker) eller kontakte jeres udlejer (som evt. kontakter en håndværker)

Hvis der er tale om noget der vedrører det udvendige (tag, udvendigt murværk, kælder, og fællesarealer) skal I kontakte bestyrelsen.

Vi henviser i øvrigt til tidligere udsendt skrivelse ” Forskel på en ejerforening og en boligforening – og hvad betyder det for jer” – som ligger på hjemmesiden www.vendsysselgade24-26.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Hej Alle

På foranledning af, at der er mange nye lejere i ejerforeningen, og at der er stillet et antal spørgsmål om diverse forhold, vil vi i bestyrelsen gerne prøve at præcisere, hvad forskellen er på en ejerforening og en boligforening (hvad det vil sige at bo til leje i en boligforening og hvad det vil sige at bo til leje ved en privat udlejer), samt hvad det betyder for jer som beboere i ejerforeningen Vendsysselgade 24-26, 9000 Aalborg.

Boligforening:

En boligforening er en forening, der administrerer boliger. Mange ikke-privatejede boliger er administreret i boligforeninger. Almene boliger udgør en stor del af boligerne i boligforeningerne. Disse boliger er organiseret i afdelinger, som er selvstændige økonomiske enheder. Hver afdeling vælger typisk på et årligt beboermøde en afdelingsbestyrelse.

Medlemmerne i afdelingsbestyrelserne vælger eller indgår i repræsentantskabet for boligforeningen, som er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet tager beslutninger om f.eks. nybyggeri, godkender regnskaber for de enkelte afdelinger og vælger en bestyrelse for foreningerne. Foreningsbestyrelsen står for den overordnede ledelse af foreningen herunder drift, administration og udlejning. Der vil typisk være ansat en vicevært/varmemester til at varetage dette.

Ejerforening:

En ejerforening oprettes når en eller flere bygninger opdeles i ejerlejligheder. Ejerforeningen varetager ejerlejlighedsejernes fælles interesser. Ejerforeningens ansvar og opgaver fremgår af ejerforeningens vedtægter, som tinglyses på de enkelte ejerlejligheder. Hovedopgaverne er:

 • Udvendig vedligeholdelse af ejendommen og tilliggende arealer (undtagen vinduer og døre i lejlighederne)
 • Vedligeholdelse af fælles installationer til vand, varme, afløb, kloak, vaskekælder
 • Ejendommens forsikring, renovation og storskrald
 • Udgiften til vand i hele ejendommen, el på fællesområdet, varmeregnskab samt trappevask
 • Udgifter til regnskab, revision og administration

Ejerforeningen Vendsysselgade 24-26, 9000 Aalborg:

I Vendsysselgade 24-26, 9000 Aalborg er der tale om en ejerforening bestående af i alt 20 ejerlejligheder. En stor del af disse lejligheder er udlejet af ejeren af den enkelte ejerlejlighed. De af jer der ikke ejer den lejlighed i bor i, bor derfor til leje ved en privat udlejer. De rettigheder og pligter som henholdsvis lejer og udlejer har er fastsat i en lejekontrakt. Der er derfor nogle ting, som I skal være klar over, er anderledes end hvis I boede til leje i en boligforening. Det er blandt andet:

 • Bestyrelsen består af ejere af ejerlejlighederne (det vil sige en beboer der ejer sin egen bolig eller en udlejer)
  • Lejerne kan ikke være med i bestyrelsen men har adgang til generalforsamlingen.
  • Ejerforeningen er ikke ansvarlig for udlejning eller drift af den enkelte lejlighed – det er den enkelte ejer/udlejer.
  • Der er ikke ansat en vicevært/varmemester, hvilket betyder at:
   • Der er ikke ansat nogen til at rydde op efter jer.
   • Der er ikke ansat nogen til at vedligeholde og rengøre fællesarealer mv.
   • Der er ikke ansat nogen til at udskifte og vedligeholde f.eks. vaskemaskiner, lamper mv.
   • Der er ikke ansat nogen som I kan ringe til hvis der skal bores huller, renses vandhaner, skiftes lås eller på anden måde laves arbejde/reparationer i jeres lejlighed. (Dermed ikke sagt at jeres naboer ikke vil hjælpe, hvis I mangler en hånd til et eller andet hvis I spørger jer for)
   • Ejerforeningen ejer ikke noget værktøj, støvsugere eller andet som I kan låne eller få nogen til at komme med. I må selv købe det værktøj I skal bruge (eller evt. spørge en nabo, om man kan låne).

Ejerforeningen tager, som det er nævnt oven for, sig af alt udvendig vedligeholdelse af ejendommen og tilliggende arealer samt vedligeholdelse af fælles installationer mv. Det vil sige, hvis der er noget, der er i stykker eller på anden vis skal laves i forbindelse med facade, fælles vinduer og døre, postkasser, lys på fælles arealer, vaskekælder mv. så skal I kontakte bestyrelsen.

Hvis der er tale om noget der er i stykker eller på anden vis skal laves i forbindelse med noget, der tilhører jeres egen lejlighed, herunder døre og vinduer i lejligheden, egne hvidevarer, vaske, wc, vandhaner, afløb, opsætning af diverse lamper, møbler mv. (herunder boring af huller) må I enten selv stå for det eller kontakte jeres udlejer (eller spørg en nabo om en hjælpende hånd)

Husk på at de af jeres naboer der enten har valgt at være med i bestyrelsen og/eller står for vedligeholdelse, reparation og oprydning af fællesarealer og fælles ting er beboere i ejendommen på samme vilkår som jer selv og de gør det helt frivilligt og ulønnet som en naturlig del af det at bo i en ejerforening.

Venlig hilsen bestyrelsen