Husorden – fest, støj, gril mv.

Husorden

Ejerforeningen har en husorden, som giver retningslinjer for ro og orden i ejendommen, herunder forhold som musik/støj/larm, husdyr, affald mv.

Husorden

Fest/musik/Støj

Reglerne for musik/støj fremgår af Ejerforeningens husorden. Hvis du holder fest, skal det annonceres på opslagstavlerne, gerne en uges tid i forvejen.

Musik skal høres med stor hensyntagen til naboerne. Der skal skrues ned efter kl. 22:00 søndag til torsdag, og efter kl. 01:00 fredag og lørdag.

Larmende værktøj (boremaskiner, gulvafhøvling og lignende) må kun finde sted i tidsrummet kl. 08:00 – 20:00! Der bedes advaret om kraftig larm to dage forinden.

Husdyr må ikke være til gene for øvrige beboere.

Grill

Det er tilladt at bruge gril på altanerne, der skal dog tages hensyn til naboer og der skal tages i agt for brandfare. Alternativt kan der grilles i gården eller på det grønne areal foran bygningen.

Vi har en grill stående i kælderen, som du frit kan benytte, bare du efterlader den rengjort.